Video clip Duy Nguyễn được tặng sách GDCD lớp 6 và Đạo đức lớp 1

Một người trong nhóm đại diện của gia đình NS Chí Tài nói với Duy Nguyễn: "Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những biểu hiện thể hiện sự lịch sự, tế nhị. Cái này em thiếu á, cố gắng học".

HOÀNG ANH - Theo Trí Thức Trẻ

14/12/2020