Nợ thuế, CLB Hải Phòng có thể không được dự V.League 2022

HIẾU LƯƠNG , 14:19 30/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Hải Phòng đang có khoản nợ hơn 17,7 tỷ đồng với Chi Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Ngày 15/7, CLB Hải Phòng báo lên VFF khoản nợ thuế trên. Đến ngày 18/8, VFF có công văn phản hồi đề nghị CLB hoàn thiện "tiêu chí tài chính" theo "Quy chế Cấp phép CLb bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2021)".

Theo tiêu chí tài chính hạng A F.04, CLB không được có khoản nợ quá hạn đối với nhân viên, cơ quan thuế, tổ chức xã hội (bảo hiểm).

Đơn vị xin cấp phép phải chứng minh không có khoản nợ quá hạn đối với những đối tượng kể trên tại ngày 30/6/2021, trừ trường hợp đến ngày 31/8/2021 CLB đã thanh toán hết các khoản phải trả hoặc được đồng ý gia hạn thanh toán các khoản nợ.

Nợ thuế, CLB Hải Phòng có thể không được dự V.League 2022 - Ảnh 1.

Lãnh đạo CLB Hải Phòng hiện tại phải giải quyết những tàn dư từ thời chủ tịch cũ (Ảnh: Hiếu Lương)

VFF đề nghị CLB Hải Phòng nộp chứng từ chứng minh việc đã thanh toán khoản nợ hoặc văn bản do Chi Cục Thuế thành phố Hải Phòng đồng ý gia hạn thanh toán lên hệ thống cấp phép của VFF. Hạn cuối là ngày 10/9/2021.

VFF cũng cho biết CLB Hải Phòng 3 năm liên tiếp không đáp ứng tiêu chí tài chính hạng A F.04 về nợ thuế.

Theo Quy chế Cấp phép, VFF không áp dụng chính sách ngoại lệ đối với CLB có từ 3 năm liên tiếp trở lên không đáp ứng cùng 1 tiêu chí hạng A bắt buộc, trừ khi CLB đưa ra các biện pháp cải thiện, khắc phục tiêu chí chưa đáp ứng có tính khả thi.

Nếu CLB Hải Phòng không hoàn thành việc trả nợ thuế, nộp chứng từ thì sẽ không được cấp phép tham dự giải đấu thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hoặc giải đấu cấp CLB của AFC.

Những khoản nợ thuế 3 năm qua của CLB Hải Phòng đều dưới thời cựu chủ tịch Trần Mạnh Hùng. Chủ tịch đương nhiệm Văn Trần Hoàn sẽ phải giải quyết vấn đề trên nếu không muốn CLB bị đánh xuống chơi ở Giải hạng Nhì.

Từ khi về làm chủ tịch CLB, ông Văn Trần Hoàn phải giải quyết nhiều tàn dư từ đời chủ tịch trước, trong đó có bộ máy nhân sự, tu sửa SVĐ Lạch Tray, cải thiện mặt cỏ,…

Việc trả nợ thuế không phải nhiệm vụ khó khăn đối với CLB Hải Phòng. Đội bóng đất cảng luôn được cấp khoảng 40 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ thành phố hàng năm, cao nhất trong số các CLB tham dự V.League.

Trong thời gian qua, chủ tịch Văn Trần Hoàn đã có những ý kiến không hài lòng với cách làm việc của VPF, tiêu biểu là việc hoãn V.League sang tháng 2/2022. Cuối cùng, V.League được tuyên bố huỷ sau cuộc họp giữa VFF, VPF và 27 CLB chuyên nghiệp Việt Nam.

Mới đây, Hải Phòng là 1 trong 5 đội đã gửi công văn đề nghị VPF tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại một số vị trí trong HĐQT. 4 CLB còn lại là Nam Định, Bình Dương, HAGL và Quảng Nam.