Chọn giải đấu

Top trận đấu

tác giả

NGUYỄN ANH DŨNG

Giải mã bóng đá: Trăm ngàn tiếng xấu đổ lên đầu người phát minh quả penalty

27-04-2019 - 17:18 PM | Tin thể thao khác

Chia sẻ

William McCrum đã có phát minh vô cùng quan trọng, góp phần thay đổi lịch sử môn bóng đá. Tuy nhiên vào thời điểm nghĩ ra quả phạt đền, ông phải chịu nhiều lời gièm pha.

Người phát minh ra quả phạt đền bị ghét bỏ

tác giả

NGUYỄN ANH DŨNG

Bình luận